Czas:


Kancelaria
Audytorsko-Rachunkowa
ABAKUS
NIP: 593-127-89-87
REGON 221108278
Nr KIBR 3653
Tel.: +48 693 074 344 e-mail abakus@kancelaria-abakus.com.plPrzydatne linki

Narodowy Bank Polski

Ministerstwo Finansów

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów


ABAKUS - Usługi

AUDYT
dot rewizja finansowa wynikająca z ustawy o rachunkowości,
dot audyt wykorzystania funduszy UE,
dot audyt organizacyjny i kontroli wewnętrznej,
dot audyt podatkowy,
dot standing finansowy

RACHUNKOWOŚĆ
dot usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych (również wg MSR/MSSF) u klienta lub w biurze,
dot usługowe prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz rejestr VAT,
dot sporządzanie sprawozdań finansowych,
dot nadzór nad księgami rachunkowymi,
dot opracowywanie polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont,

DORADZTWO FINANSOWO-KSIĘGOWE
dot analiza ekonomiczno-finansowa,
dot ocena efektywności inwestycji,
dot sporządzanie biznes planów,
dot analiza systemu controllingu

DORADZTWO PODATKOWE
dot doradztwo podatkowe w zakresie opinii podatkowych,
dot optymalizacja obciążeń podatkowych,
dot rozliczenia podatkowe podmiotów gospodarczych,
dot odwołania od decyzji podatkowych,
dot reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi,

Copyright: Kancelaria Audytorsko Rachunkowa ABAKUS