Czas:


Kancelaria
Audytorsko-Rachunkowa
ABAKUS
NIP: 593-127-89-87
REGON 221108278
Nr KIBR 3653
Tel.: +48 693 074 344 e-mail abakus@kancelaria-abakus.com.plPrzydatne linki

Narodowy Bank Polski

Ministerstwo Finansów

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów


ABAKUS
Hanna Wszołek jest założycielem i jedynym właścicielem Kancelarii Audytorsko-Rachunkowej ABAKUS z siedzibą w Tczewie. Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz certyfikat księgowego. Powyższe kwalifikacje uprawniają do świadczenia pełnego zakresu usług w dziedzinie audytorskiej oraz rachunkowości i podatków. Posiada wieloletnie doświadczenie głównego księgowego w spółkach kapitałowych.

Rewizja finansowa przeprowadzana jest zgodnie z wymogami:
1. ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994
2. normą wykonywania zawodu biegłego rewidenta .

Termin prowadzenia prac ustalamy indywidualnie, podczas wstępnych rozmów, dostosowując je do potrzeb klienta. Osobą odpowiedzialną za badanie jest biegły rewident posiadający uprawnienia wynikające z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. nr 31 poz. 359 z 2001r.). Efektem badania sprawozdania finansowego jest opinia i raport, a także list do zarządu.

Obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest pod nadzorem biegłego rewidenta. Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych:
1. ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie.(Dz.U. 31 poz. 359 art. 10 ust. 1 pkt. 3 z 2001r.),
2. certyfikat księgowego nr 615/2003.
3. Nr 3653 na liście podmiotów uprawnionych do badania (numer nadany przez KIBR)

Copyright: Kancelaria Audytorsko Rachunkowa ABAKUS